Kontaktai

Taikos g. 81, LT-05217, Vilnius

rastine@vmbg.lt

(8 5) 242 1611

COVID-19 Pradžia » COVID-19 COVID-19 Pradžia » COVID-19 COVID-19 Pradžia » COVID-19 COVID-19 Pradžia » COVID-19

Svarbiausia informacija apie koronavirusą (COVID-19)

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas:

Užpildykite NVSC anketą, kai tik sužinote apie COVID-19 ligos diagnozę paspaudę nuorodą: https://atvejis.nvsc.lt/ . Apie susirgimą nedelsdami informuokite ir mus info@vmbg.lt

 

Remiantis naujo sprendimo Nr. V-671 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimais:

Pagrindiniai pasikeitimai nuo 2022 m. balandžio 1 dienos:

  • vykstant ugdymo procesui rekomenduojama pašalinių asmenų į švietimo įstaigą neįleisti, išskyrus atvejus, kai jie palydi/pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas;

  • jei pašaliniai asmenys įleidžiami, turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas (ribojimas nėra taikomas vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) kontaktams).

Pagrindiniai pasikeitimai nuo 2022 m. balandžio 4 dienos:

  • vyresniems nei 6 metų asmenims ugdymo paslaugų teikimo vietoje uždarose patalpose rekomenduojama dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius.

Saugokime vieni kitus ir būkime sveiki!