Kontaktai

Taikos g. 81, LT-05217, Vilnius

rastine@vmbg.lt

(8 5) 242 1611

Dokumentai Pradžia » Dokumentai Dokumentai Pradžia » Dokumentai Dokumentai Pradžia » Dokumentai Dokumentai Pradžia » Dokumentai

Administracinė informacija

Paskatinimai ir apdovanojimai

Informacija ruošiama

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Informacija ruošiama

Ūkio subjektų priežiūra

Informacija ruošiama

Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Įstaiga tarnybinių lengvųjų automobilių nenuomoja.

 

Kiti dokumentai

Ugdymo planas

Ugdymo plano dokumentus rasite čia: https://vmbg.lt/ugdymas/ugdymo-planas/ 

Kiti dokumentai

Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos visuminio išorinio vertinimo ataskaita ir lydraštis (Išorės vertinimas)

Dalyko, dalyko programos kurso, modulio, pasirenkamojo dalyko pasirinkimo ar keitimo tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokinių metinių projektinių darbų rengimo, pristatymo ir vertinimo tvarkos aprašas

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas