Kontaktai

Taikos g. 81, LT-05217, Vilnius

rastine@vmbg.lt

(8 5) 242 1611

Veiklos sritys Pradžia » Veiklos sritys Veiklos sritys Pradžia » Veiklos sritys Veiklos sritys Pradžia » Veiklos sritys Veiklos sritys Pradžia » Veiklos sritys
Gimnazijos veiklos sritis – švietimas.
Veiklos rūšys:
 1.  vidurinis ugdymas (kodas 85.31.20);
 2.  pagrindinis ugdymas (85.31.10);
 3.  sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51);
 4.  kultūrinis švietimas (85.52);
 5.  kitas, niekur nepriskirtas švietimas (85.59);
 6. švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60);
 7. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);
 8. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);
 9. bibliotekų ir archyvų veikla (91.01);
 10. vaikų poilsio stovyklų veika (55.20.20);
 11. maitinimo paslaugų teikimas (56.29)