Kontaktai

Taikos g. 81, LT-05217, Vilnius

rastine@vmbg.lt

(8 5) 242 1611

Istorija Pradžia » Apie gimnaziją » Istorija Istorija Pradžia » Apie gimnaziją » Istorija Istorija Pradžia » Apie gimnaziją » Istorija Istorija Pradžia » Apie gimnaziją » Istorija
Asset 1
m.
» 1985 metais

Vilniuje, Justiniškių mikrorajone, įkuriama 57-oji vidurinė mokykla. Direktorė B.Ignatavičienė. Moksleivių skaičius sparčiai augo.

Asset 7
m.
» 1989 metais

Mokykloje įkuriama tiksliųjų mokslų klasė. Direktorius – R.Šinkūnas.

Asset 53
m.
» 1990 metais

Atidaroma humanitarinių mokslų klasė.

Asset 21
m.
» 1991 metais

Moksleivių skaičiui sparčiai išaugus, 1991 m. dalis gimnazijos I-IV klasių mokinių persikėlė mokytis į 3-iąją pradžios (dabar „Vyturio“) mokyklą.

Tais pačiais metais mokykloje atidaromos sustiprinto matematikos mokymo klasės. Tuometinis direktorius G.Rudzinskas. Įkuriama iniciatyvinė mokytojų grupė gimnazijos klasėms kurti.

Asset 8
m.
» 1993 metais

1993-05-27 LR Kultūros ir švietimo ministerijos kolegijos nutarimu Nr. 24 Vilniaus 57-ajai vidurinei mokyklai suteikiamas gimnazijos klasių statusas.

Tais pačiais metais pradinės klasės visiškai išsikelia į 9-ąją pradžios (dabar „Pelėdos“) mokyklą.

Asset 6
m.
» 1993 metais

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 1993-08-30 potvarkiu Nr. 86 mokyklai suteikiamas Mykolo Biržiškos vardas.

Asset 59
– 1997m.
» 1995 - 1997 metais

Mokyklai vadovavo V.Visminas.

Asset 50
m.
» 1997 metais

1997-05-30 LR Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos nutarimu Nr. 36 mokyklai suteikiamas gimnazijos statusas. Direktorius – V. Kaupinis.

Pagrindinės mokyklos darbo kryptys – pagilintas tiksliųjų, gamtos, socialinių mokslų ir šiuolaikinių kalbų mokymas gimnazijos klasėse.

Asset 28
m.
» 2001 metais

2001-04-18 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 273 Vilniaus Justiniškių vidurinės mokyklos patalpos perduotos Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijai.

Asset 24
m.
» 2001 metais

2001-09-01 gimnazija atsiskyrė nuo pagrindinės mokyklos, persikeldama į kitas patalpas.