Kontaktai

Taikos g. 81, LT-05217, Vilnius

rastine@vmbg.lt

(8 5) 242 1611

Įtraukusis ugdymas Pradžia » Ugdymas » Įtraukusis ugdymas Įtraukusis ugdymas Pradžia » Ugdymas » Įtraukusis ugdymas Įtraukusis ugdymas Pradžia » Ugdymas » Įtraukusis ugdymas Įtraukusis ugdymas Pradžia » Ugdymas » Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas

Patarimai/rekomendacijos gimnazijos bendruomenei

KAIP ATLIKTI FUNKCINĮ ELGESIO VERTINIMĄ. https://www.vilniausppt.lt/itraukusis-ugdymas-2/

SĖKMINGAS MOKYMASIS KAI VEIKIAME DRAUGE (mokiniams, jų tėvams ir mokytojams)

https://kppt.lm.lt/wp-content/uploads/2020/06/Knyga-s%C4%97kmingas-mokymasis-2.pdf

INTENSYVIOS EMOCIJOS IR EMOCINĖ PERKROVA. KAIP PADĖTI VAIKAMS, TURINTIEMS ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ? https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17901

 

BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS UGDANT ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ TURINTĮ VAIKĄ – AR SIEKIAME TO PATIES?

https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17900

 

 KAIP PARENGTI INDIVIDUALŲ PAGALBOS PLANĄ VAIKAMS, TURINTIEMS ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ?

https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17902

 

 KAIP VAIKAMS PRISTATYTI BENDRAKLASĮ, TURINTĮ AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ? https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17950

 KAIP UGDYTI VAIKŲ, TURINČIŲ ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ, LYTIŠKUMĄ? https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17904

KAIP VIZUALINĖS PRIEMONĖS PADEDA MAŽINTI VAIKŲ, TURINČIŲ ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ, NEPAGEIDAUJAMO ELGESIO APRAIŠKAS?

https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17905

 

KAIP VAIKĄ, TURINTĮ ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ, MOKYTI ŽAIDIMO ĮGŪDŽIŲ IR SOCIALINĖS SĄVEIKOS? https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17906

 

ATMINTINĖ MOKYTOJAMS, UGDANTIEMS MOKINIUS, TURINČIUS KLAUSOS SUTRIKIMŲ. https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2021/01/Atmintine-mokytojams-ugdantiems-klausos-sutrikimu-turincius-mokinius.pdf

 

REKOMENDACIJOS DĖL ATNAUJINTŲ BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PRITAIKYMO MOKYMOSI SUTRIKIMŲ (BENDRŲJŲ, SPECIFINIŲ, NEVERBALINIŲ) TURINTIEMS MOKINIAMS.https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2022-03-10/tarpiniai/Rekomendacijos%20spec%20%20poreikiai/Mokymosi%20sutrikimai.pdf

 

REKOMENDACIJOS ĮTRAUKIOJO UGDYMO PLĖTRAI MAŽINANT MOKINIŲ PATIRIAMUS EMOCINIUS IR EDUKACINIUS SUNKUMUS.

https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17200

 

ILIUSTRUOTAS ŽODYNAS APIE NEGALIAS VAIKAMS „ŽMOGUS SU NEGALIA IRGI GALI“. METODINIS LEIDINYS MOKYTOJUI.

https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/18350

 

VAIKŲ, TURINČIŲ ŽYMIUS, LABAI ŽYMIUS KOMPLEKSINIUS SUTRIKIMUS UGDYMO YPATUMAI. https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/15001

 

POZITYVAUS ELGESIO PALAIKYMO IR INTERVENCIJŲ SISTEMA. SKATINIMO SISTEMOS. https://srvks.lt/wp-content/uploads/2021/12/PEPIS_skatinimo_sistemos.pdf

 

TIKIMYBIŲ ŽEMĖLAPIS POZITYVAUS ELGESIO STRATEGIJA.

https://srvks.lt/wp-content/uploads/2022/01/TIKIMYBIU-ZEMELAPIS-7.pdf

 

SUTRIKUSIOS RAIDOS VAIKŲ KONSULTAVIMO SKYRIUS KAIP NUSTATYTI RIBAS KLASĖJE? https://srvks.lt/wp-content/uploads/2021/01/Kaip_nustatyti_ribas_klaseje.pdf

 

FUNKCINIS ELGESIO VERTINIMAS https://srvks.lt/wp-content/uploads/2021/03/NAUJAS-FEV-GAIRES-SRVKS.LT_-1.pdf

Patarimai/rekomendacijos mokinių tėvams

ĮTRAUKTIES PRINCIPO ĮGYVENDINIMO GAIRĖS MOKYKLOJE (ĮTRAUKTIES PRINCIPO GAIRĖS). https://www.nsa.smm.lt/itrauktis-ugdyme/

ĮTRAUKIOJO UGDYMO LINK: VERTYBĖS, POŽIŪRIS IR SUSITARIMAI.

https://www.youtube.com/watch?v=yIMU9YHTirs

 

ĮTRAUKIOJO UGDYMO LINK: ĮTRAUKUSIS UGDYMAS KLASĖJE.

https://www.youtube.com/watch?v=f-RA_JgLfhQ

 

KULTŪRA ĮTRAUKČIAI ĮTRAUKTIS KULTŪRAI MOKYKLOJE.

https://www.youtube.com/watch?v=KZ0UcU5HnWw

 

KAIP UGDYTI VAIKŲ, TURINČIŲ ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ, KOMUNIKACINIUS ĮGŪDŽIUS.

https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17909

 KAIP ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ TURINTĮ VAIKĄ ĮTRAUKTI Į SENSORINES VEIKLAS NAMUOSE. https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17912

 

VAIKŲ, TURINČIŲ ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ, PAGRINDINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS. https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17910

 

KAIP UGDYTI VAIKŲ, TURINČIŲ AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ, SAVARANKIŠKUMĄ NAMUOSE. https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17911