Kontaktai

Taikos g. 81, LT-05217, Vilnius

rastine@vmbg.lt

(8 5) 242 1611

Biblioteka Pradžia » Paslaugos » Biblioteka Biblioteka Pradžia » Paslaugos » Biblioteka Biblioteka Pradžia » Paslaugos » Biblioteka Biblioteka Pradžia » Paslaugos » Biblioteka

MBG biblioteka – atviras informacijos, švietimo, savišvietos ir kultūros centras

Telefonas

8 673 78 212

E-paštas

mbgbiblioteka@gmail.com

Apsilankykite mokyklos bibliotekoje ir nuveikite puikų darbą – praturtinkite savo mokyklos bibliotekos fondą

Kabinetas

123

Lankytojai priimami

8.30–16.00

Pietų pertrauka

 12.00–12.30

Informacija

Apie gimnazijos biblioteką

Mokyklos biblioteka – bendruomenės informacijos centras, galimybė turiningai praleisti laisvalaikį, gilinti žinias, susirasti informaciją.

1985 m. atidaryta Vilniaus 57-oji vidurinė mokykla (nuo 1993 m. — „Mykolo Biržiškos“ vidurinė mokykla). Kartu pradėjo veikti ir mokyklos biblioteka.

2009 m. mokyklos bibliotekoje įdiegta mokyklų bibliotekų informacinė sistema (MOBIS). Bibliotekos fondas apima daugiau nei 11 tūkst. įvairaus pobūdžio informacijos laikmenų. Bibliotekoje įkurtos 5 kompiuterinės darbo vietos, teikiama prieiga prie interneto.

 

Bibliotekos dokumentai vartotojams  išduodami kompiuterizuotai.

Išdavimas bus spartesnis, jei:

•  prisiminsite savo skaitytojo numerį (jį sužinosite bibliotekoje);

•  būsite atidūs pasirašydami – skaitykite išdavimo kvitą;

•  būsite atidūs grąžindami – programa grąžinimą fiksuoja tam vartotojui, kuris dokumentą paėmė!!!

 

 

 

 

Vartotojų teisės

•  teikti bibliografines užklausas žodžiu ir raštu;

•  naudotis bibliotekos kompiuteriais mokymuisi;

•  naudotis bibliotekos fonde sukauptais įvairiais dokumentais (knygos, periodika, CD, DVD, MKP ir kt.);

•  pratęsti dokumentų išdavimo terminą.

Vartotojai privalo

•  tausoti ir saugoti bibliotekos dokumentus, negadinti kompiuterinės įrangos ir inventoriaus;

•  neišsinešti į namus, ar kitas patalpas (pvz. klases) bibliotekos dokumentų, neįrašytų į vartotojo formuliarą;

•  nustatytu laiku grąžinti spaudinius ir kt. dokumentus, arba pratęsti naudojimo terminą;

•  neardyti katalogų ir kartotekų, nekeisti bibliotekos fondo sustatymo tvarkos;

•  laikytis naudojimosi bibliotekos (skaityklos) kompiuteriais taisyklių;

•  mokiniai, dėl kokių nors priežasčių nutraukę mokymąsi, privalo visus iš bibliotekos paimtus dokumentus ir visus gautus vadovėlius bei mokymo priemones grąžinti į biblioteką;

•  pabaigę mokslo metus visi mokiniai privalo grąžinti vadovėlius mokytojams ir atsiskaityti bibliotekoje;

•  praradę ar suniokoję dokumentą ar vadovėlį, privalo jį pakeisti tokiu pačiu, arba  pripažintu lygiaverčiu;

•  bibliotekos (skaityklos) patalpose laikytis tylos, nesinešti  gėrimo ir maisto.

 

 

 

 

Naudojimosi gimnazijos biblioteka taisyklės

•  Naudotis gimnazijos biblioteka gali gimnazistai, mokytojai ir kiti gimnazijos darbuotojai.

•  Vartotojai į namus gali paimti iki 5 grožinės literatūros knygų 30 dienų laikotarpiui.

•  Mokomoji literatūra gali būti išduodama 1 mokslo metams.

•  Enciklopedijomis, žinynais ir kitais informaciniais leidiniais galima naudotis tik skaitykloje.