Kontaktai

Taikos g. 81, LT-05217, Vilnius

rastine@vmbg.lt

(8 5) 242 1611

Soc. pagalba (soc. pedagogo) Pradžia » Paslaugos » Soc. pagalba (soc. pedagogo) Soc. pagalba (soc. pedagogo) Pradžia » Paslaugos » Soc. pagalba (soc. pedagogo) Soc. pagalba (soc. pedagogo) Pradžia » Paslaugos » Soc. pagalba (soc. pedagogo) Soc. pagalba (soc. pedagogo) Pradžia » Paslaugos » Soc. pagalba (soc. pedagogo)
Informacija

Apie soc. pedagogą

Socialinis pedagogas teikia socialinę pedagoginę pagalbą tiems mokiniams, kuriems negali suteikti klasės mokytojai ir kiti švietimo pagalbos specialistai.

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, ugdymo įstaigoje, identifikuoti vaiko individualias galimybes ir reikmes, apsaugoti jį nuo grėsmę keliančių veiksnių. 

 

Socialinis pedagogas – tai specialistas, kurio darbo paskirtis yra teikti vaikui socialinę pedagoginę pagalbą, padėti jam geriau adaptuotis visuomenėje ir švietimo įstaigoje. Socialinis pedagogas rengia socialines programas ir projektus, užtikrina vaikų laisvalaikio veiklos formų įvairovę.

Socialinė pedagogika – tai edukologijos mokslų šaka, nagrinėjanti vaikų socialinį ugdymą.

 

Kitos paslaugos