Kontaktai

Taikos g. 81, LT-05217, Vilnius

rastine@vmbg.lt

(8 5) 242 1611

Priėmimo tvarka Pradžia » Priėmimo tvarka Priėmimo tvarka Pradžia » Priėmimo tvarka Priėmimo tvarka Pradžia » Priėmimo tvarka Priėmimo tvarka Pradžia » Priėmimo tvarka

Priėmimas į Mykolo Biržiškos gimnaziją 

Mokinių priėmimas į II ir III gimnazijos klases

Konkurse dalyvauja kandidatai nuo 2022 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. pateikę prašymą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/

Laisvų vietų į II gimnazijos klasę – 0 vietų, laisvų vietų į III gimnazijos klasę – 10 vietų.

Kandidatai į III klasę pateikia Gimnazijos priėmimo komisijai nuo liepos 1 d. iki liepos 7 d. el. paštu mbgpriemimas@gmail.com:

  • nustatyto pavyzdžio tėvų prašymą. Prašymo pavyzdį galima rasti gimnazijos internetinėje svetainėje. Prašymas be e. sistemoje suteikto kodo REGISTRACIJOS NUMERIO nepriimamas;
  • pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą arba jo projektą patvirtintą mokyklos antspaudu;
  • praėjusių (2020–2021m. m.) ir šių mokslo metų (2021–2022m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas (žr. Olimpiadų, konkursų sąrašą);
  • individualaus ugdymo planą (formą-anketą rasite čia). 
Konkursinės atrankos į Mykolo Biržiškos gimnaziją organizavimo tvarka (2022 m.)
INFORMACIJA (I gimnazijos klasė)

Bendri gimnazijos I klasių komplektavimo kriterijai

  1. Formuojamos 7 klasės.
  2. Formuojant atsižvelgiama į:
  • įstojusių berniukų ir mergaičių skaičių;
  • II užsienio k. (prancūzų, vokiečių, rusų) pasirinkimą;
  • dorinio ugdymo (etika, tikyba) pasirinkimą.
  1. Pagal galimybes atsižvelgiama į mokinio, jo tėvų pageidavimą(-us).

Prašymus tėvai ar patys mokiniai gali pateikti užpildę anketą, kurios nuoroda čia (nuoroda bus aktyvi iki 2022 birželio 30 d. 23:59).

Priimtų į gimnazijos I klasę mokinių sąrašas.

 

 

Olimpiadų ir konkursų sąrašas

Kita

 

Olimpiadų ir konkursų sąrašas