Kontaktai

Taikos g. 81, LT-05217, Vilnius

rastine@vmbg.lt

(8 5) 242 1611

Priėmimo tvarka Pradžia » Priėmimo tvarka Priėmimo tvarka Pradžia » Priėmimo tvarka Priėmimo tvarka Pradžia » Priėmimo tvarka Priėmimo tvarka Pradžia » Priėmimo tvarka

Priėmimas į Mykolo Biržiškos gimnaziją 

Informacija stojantiems į I (9) gimnazijos klasę (2024 m.)

Mokiniai, kurie Vilniaus m. savivaldybės el. prašymų sistemoje nepateikė I pusmečio (arba II trimestro) įvertinimų pažymos, konkurse nedalyvauja.

KANDIDATAMS, PLANUOJANTIEMS DALYVAUTI PATIKRINIME

PATIKRINIMO DATA: 2024 m. balandžio 18 d. (ketvirtadienis)

PATIKRINIMO LAIKAS: 14.00–15.00 val. – I dalis (lietuvių kalba ir literatūra),        15.15–16.15 val. – II dalis (matematika)

Informacija mokiniui, planuojančiam dalyvauti Patikrinime:

1) Mokinio Patikrinimo vieta, laikantis asmenų privatumo teisių, paskelbiama gimnazijos interneto svetainėje vmbg.lt  balandžio 17 d. 9 val.

2) Balandžio 18 d. mokinys privalo atvykti į gimnaziją nuo 13.30 iki 13.45 val. ir turėti galiojantį mokinio pažymėjimą (arba asmens tapatybės kortelę, pasą). 

3) Įeidamas į Patikrinimo patalpą mokinys pateikia vykdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Fotografuotas dokumentas – nėra dokumentas;

4) asmeninius daiktus (IŠJUNGTĄ telefoną, išmanųjį laikrodį, kuprinę, striukę ir kt.) palieka Patikrinimo patalpoje vykdytojo nurodytoje vietoje.

Pastabos:

1) Stojančiųjų artimieji Patikrinimo metu negali būti gimnazijos patalpose.

2) Patikrinimo metu mokinys gali išeiti iš patikrinimo patalpos ne ilgiau kaip 5 min. Išjungtas telefonas lieka kabinete ant suolo.

3) Patikrinimo metu mokinys gali naudotis:

    • rašymo priemonėmis (mėlynai rašančiu rašikliu, pieštuku), trintuku, braižybos įrankiais;
    • skaičiuotuvu be tekstinės atminties, t. y., tokiu, kurio klaviatūra neturi viso lotyniškojo raidyno, o skaičiuotuvo ekrane gali būti matomos viena arba dvi eilutės, iš kurių viena skirta veiksmui užrašyti, kita – atsakymui pateikti.

Tinkamų naudoti skaičiuotuvų pavyzdžiai https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2022/10/Skaiciuotuvu-sarasas.pdf.;

    • nesinaudoja korektūros priemonėmis.

4) Mokiniai šalinami iš Patikrinimo patalpos už trukdymą, nusirašinėjimą, mobiliojo ryšio, kitų informacijos perdavimo ar priėmimo priemonių naudojimą patalpoje ir vykdytojo nurodymų nevykdymą.

 

Priėmimo tvarka (2024 m.)

Prašymų teikimas

 • Prašymo ir kitų dokumentų atskirai Gimnazijai teikti nereikia;

 • Pageidaujantis mokytis gimnazijoje mokinys (tėvai) nuo 2024 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. pildo prašymą Vilniaus miesto savivaldybės elektroninėje prašymų registracijos sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/ ir iš jų gauna prašymo registracijos numerį el. paštu;

 • Savivaldybės elektroninėje prašymų registracijos sistemoje parenka pirmumo kriterijus, pateikia ir prideda dokumentus:

 • mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio (arba II trimestro) įvertinimus;
  • Pastaba: el. sistemoje reikia pažymėti pirmumo kriterijų (4 punkte) Pridedame mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio arba II trimestro įvertinimus“ ir prisegti failą. Mokiniams pagal jų pageidavimą mokytis dalykų, dalykų modulių, pasirinktų užsienio kalbų, mokykloje (nurodykite šią informaciją prie papildomos informacijos).“  

 • praėjusių (2022–2023 m. m. – 7 klasė) ir iki 2023 m. kovo 31 d. įvykusių šių mokslo metų (2023–2024 m. m. – 8 klasė) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas.
  • Pastaba: el. sistemoje reikia pažymėti pirmumo kriterijų (4 punkte) „mokiniams praėjusių ir šių mokslo metų miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyviams“ ir prisegti failą. 

Olimpiadų ir konkursų sąrašas (2024)

Mokinių lietuvių kalbos ir literatūros žinių ir gebėjimų patikrinimo programa 

Mokinių matematikos žinių ir gebėjimų patikrinimo programa 

Informacija stojantiems į II (10) gimnazijos klasę (2024 m.)

Priėmimo tvarka (2024 m.)

 • Į II klasę (laisvas vietas) priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai, pabaigę devintą (I gimnazijos) klasę. 
 • Tikslus laisvų vietų skaičius (nurodant mokomas užsienio kalbas bei dorinio ugdymo dalykus) skelbiamas gegužės 21 d. gimnazijos internetinėje svetainėje vmbg.lt.

Prašymų teikimas: 

 • Prašymo ir kitų dokumentų atskirai Gimnazijai teikti nereikia.
 • Pageidaujantis mokytis gimnazijoje mokinys (tėvai) nuo 2024 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. pildo prašymą Vilniaus miesto savivaldybės elektroninėje prašymų registracijos sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/  ir iš jų gauna prašymo registracijos numerį el. paštu;
 • Savivaldybės elektroninėje prašymų registracijos sistemoje parenka pirmumo kriterijus, pateikia ir prideda dokumentus:
 • mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio (arba II trimestro ) įvertinimus;
  • Pastaba: el. sistemoje reikia pažymėti pirmumo kriterijų (4 punkte)  „Pridedame mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio arba II trimestro įvertinimus“ ir prisegti failą. Mokiniams pagal jų pageidavimą mokytis dalykų, dalykų modulių, pasirinktų užsienio kalbų, mokykloje (nurodykite šią informaciją prie papildomos informacijos). 

 • praėjusių (2022–2023 m. m. – 8 klasė) ir iki 2024 kovo 31 d. įvykusių šių mokslo metų (2023–2024 m. m. – 9 klasė) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas
  • Pastaba: el. sistemoje reikia pažymėti pirmumo kriterijų (4 punkte) „mokiniams praėjusių ir šių mokslo metų miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyviams“ ir prisegti failą. 

Olimpiadų ir konkursų sąrašas (2024)

 

Informacija stojantiems į III (11) gimnazijos klasę (2024 m.)

Priėmimo tvarka (2024 m.)

 • Į III klasę priimami Mykolo Biržiškos gimnazijos mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą, tęsti mokymosi gimnazijoje pagal vidurinio ugdymo programą, nuo 2024 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. užpildę prašymą Vilniaus miesto savivaldybės elektroninėje prašymų registracijos sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/ ir iš jų gauna prašymo registracijos numerį el. paštu. 
 • Į III klasę (laisvas vietas) priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai, pabaigę pagrindinio ugdymo programą. 
 • Birželio 4 d. skelbiamas laisvų vietų skaičius gimnazijos internetinėje svetainėje vmbg.lt

Prašymų teikimas (į laisvas vietas): 

 • Pageidaujantis mokytis gimnazijoje mokinys (tėvai) nuo 2024 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. pildo prašymą Vilniaus miesto savivaldybės elektroninėje prašymų registracijos sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/  ir iš jų gauna prašymo registracijos numerį el. paštu;
 • Savivaldybės elektroninėje prašymų registracijos sistemoje parenka pirmumo kriterijus, pateikia ir prideda dokumentus:
  • mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio įvertinimus; 
   • Pastaba: el. sistemoje reikia pažymėti pirmumo kriterijų (4 punkte)  „Pridedame mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio arba II trimestro įvertinimus“ ir prisegti failą. Mokiniams pagal jų pageidavimą mokytis dalykų, dalykų modulių, pasirinktų užsienio kalbų, mokykloje (nurodykite šią informaciją prie papildomos informacijos). 
  • praėjusių (2022–2023 m. m. – 9 klasė) ir šių mokslo metų (2023–2024 m. m. – 10 klasė) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas
   • Pastaba: el. sistemoje reikia pažymėti pirmumo kriterijų (4 punkte) „mokiniams praėjusių ir šių mokslo metų miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyviams“ ir prisegti failą
 • Gimnazijos priėmimo komisijai nuo birželio 9 d. iki birželio 20 d. el. paštu mbgpriemimas@gmail.com pažymą apie PUPP (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos) įvertinimus.

Olimpiadų ir konkursų sąrašas (2024)

Kita

 

Olimpiadų ir konkursų sąrašas