Kontaktai

Taikos g. 81, LT-05217, Vilnius

rastine@vmbg.lt

(8 5) 242 1611

Priėmimo tvarka Pradžia » Priėmimo tvarka Priėmimo tvarka Pradžia » Priėmimo tvarka Priėmimo tvarka Pradžia » Priėmimo tvarka Priėmimo tvarka Pradžia » Priėmimo tvarka

Priėmimas į Mykolo Biržiškos gimnaziją 

Konkursinės atrankos į Mykolo Biržiškos gimnaziją organizavimo tvarka (2023 m.)
Informacija stojantiems į I (9) gimnazijos klasę

Priimtieji į I gimnazijos klasę rugpjūčio 22–26 d. (9.00–13.00 val.) pristato:

  • pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies (baigus 8 klases) pažymėjimą (kopiją),
  • vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (mokinio pažymėjimui).
  • Pastaba: mokinys privalo pasitikrinti sveikatą iki rugsėjo 1 d.

Įstojusiems mokiniams, pageidaujantiems gauti pažymą apie priėmimą, ji išduodama iki liepos 12 d., pateikus užklausą el. paštu rastine@vmbg.lt . Pažymai gauti el. laiške reikia nurodyti: mokinio vardą ir pavardę.

Klasių sąrašai bus paskelbti rugpjūčio 29 d. gimnazijos I aukšto skelbimų lentoje.

Skaitytinų knygų sąrašas būsimiems I klasių mokiniams. Literatūros sąrašas

 

Gimnazijoje uniformų nėra. Vėliau, jei mokinys pageidaus, galima bus užsisakyti bliuzonus su gimnazijos atributika. Tuo užsiima mokinių taryba.

KVIEČIAMŲ MOKYTIS Į I GIMNAZIJOS KLASES MOKINIŲ SĄRAŠAS.

Vilniaus m. savivaldybės el. sistemoje per 30 kalendorinių dienų reikia pasirašykite dvišalę el. mokymo SUTARTĮ su gimnazija.

Formuojant klases pagal galimybes atsižvelgiama į mokinio, jo tėvų pageidavimą(-us). Pageidavimus stojančiųjų tėvai ar patys stojantieji gali pateikti užpildę anketą (anketos nuoroda). Anketa veiks iki birželio 25 d.

 

 

Olimpiadų ir konkursų sąrašas (2023 m.)

Mokinių lietuvių kalbos ir literatūros žinių ir gebėjimų patikrinimo programa 

Mokinių matematikos žinių ir gebėjimų patikrinimo programa 

 

Informacija stojantiems į II (10) gimnazijos klasę

Priimtieji į II gimnazijos klasę rugpjūčio 22–26 d. (9.00–13.00 val.) pristato:

  • pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies (baigus 9 klases) pažymėjimą,
  • vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (mokinio pažymėjimui).
  • Pastaba: mokinys privalo pasitikrinti sveikatą iki rugsėjo 1 d.

Įstojusiems mokiniams, pageidaujantiems gauti pažymą apie priėmimą, ji išduodama iki liepos 12 d., pateikus užklausą el. paštu rastine@vmbg.lt . Pažymai gauti el. laiške reikia nurodyti: mokinio vardą ir pavardę.

Priimti mokiniai mokytis II gimnazijos klasėje 2023–2024 m. m., kurių savivaldybės suteiktų prašymų numeriai yra MOK-103304, MOK-105218.

 

Prašymas į II gimnazijos klasę (2023 m.)          

Olimpiadų ir konkursų sąrašas (2023 m.)

 

Informacija stojantiems į III (11) gimnazijos klasę

Priimtieji į III gimnazijos klasę rugpjūčio 22–26 d. (9.00–13.00 val.) pristato:

  • pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą,
  • vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (mokinio pažymėjimui).
  • užpildyti mokinio individualaus ugdymo plano anketą https://forms.gle/UgFVPGgqWqNHGfJm6 iki liepos 6 d.
  • Pastaba: mokinys privalo pasitikrinti sveikatą iki rugsėjo 1 d.

Įstojusiems mokiniams, pageidaujantiems gauti pažymą apie priėmimą, ji išduodama iki liepos 12 d., pateikus užklausą el. paštu rastine@vmbg.lt . Pažymai gauti el. laiške reikia nurodyti: mokinio vardą ir pavardę.

III gimnazijos klasėje yra 3 laisvos mokymosi vietos.

Vilniaus m. savivaldybės el. sistemoje per 30 kalendorinių dienų reikia pasirašykite dvišalę el. mokymo SUTARTĮ su gimnazija.
Kviečiamų mokytis III gimnazijos klasėje 2023–2024 m. m. sąrašas:

Savivaldybės suteiktas registracijos numeris

Konkursinis balas

Priėmimo komisijos sprendimas

105847

119

KVIEČIAMAS

95783

117

KVIEČIAMAS

102191

116

KVIEČIAMAS

97904

115

 

103682

115

 

93286

114

 

98957

111

 

93392

111

 

91896

111

 

98083

109

 

104506

108

 

106027

96

 

96806

96

 

104850

96

 

93710

96

 

104636

95

 

95647

91

 

Prašymas į III gimnazijos klasę (2023 m.)     

Olimpiadų ir konkursų sąrašas (2023 m.)

Kita

 

Olimpiadų ir konkursų sąrašas