Kontaktai

Taikos g. 81, LT-05217, Vilnius

rastine@vmbg.lt

(8 5) 242 1611

Sveikatos priežiūra Pradžia » Paslaugos » Sveikatos priežiūra Sveikatos priežiūra Pradžia » Paslaugos » Sveikatos priežiūra Sveikatos priežiūra Pradžia » Paslaugos » Sveikatos priežiūra Sveikatos priežiūra Pradžia » Paslaugos » Sveikatos priežiūra

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Lina Belovė

El.paštas: lina.belove@vvsb.lt

Dėl konsultacijų  kitu metu galima tartis individualiai: 8 686 48 848

Pirmadienis

Trečiadienis

Penktadienis

7.30 – 13.00

7.30 – 13.00

7.30 – 13.00

11.30 – 12.00 pietų pertrauka

 

Informacija

Apie sveikatos priežiūros specialistą

Sveikatos priežiūros specialisto darbas mokykloje priskiriamas pirminei sveikatos
priežiūrai.

Pirminė sveikatos priežiūra yra svarbiausia sveikatos priežiūros grandis, sprendžianti
pagrindines mokinių sveikatos problemas.

 

Veikla:

  • Konsultuoja įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais;
  • teikia pagalbą įgyvendinant sveikatos ugdymą įstaigoje;
  • inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant vaikų sveikatos stiprinimo programas; padeda vaikams ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
  • vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams;
  • teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą įstaigoje;
  • esant poreikiui tikrina vaikų asmens higieną; vykdo užkrečiamų ligų ir jų paplitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones;
  • teisės aktų nustatyta tvarka vykdo maitinimo organizavimo priežiūrą.