Kontaktai

Taikos g. 81, LT-05217, Vilnius

rastine@vmbg.lt

(8 5) 242 1611

Sveikatos priežiūra Pradžia » Paslaugos » Sveikatos priežiūra Sveikatos priežiūra Pradžia » Paslaugos » Sveikatos priežiūra Sveikatos priežiūra Pradžia » Paslaugos » Sveikatos priežiūra Sveikatos priežiūra Pradžia » Paslaugos » Sveikatos priežiūra

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Lina Belovė

Kabinetas 132

El. paštas lina.belove@vvsb.lt

Dėl konsultacijų kitu metu galima tartis individualiai: 8 686 48 848

Pirmadienis

Antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis

Penktadienis

7.30 – 16.00

7.30 – 15.30

7.30 – 15.00

12.00 – 12.30 pietų pertrauka

Informacija

Apie visuomenės sveikatos priežiūros specialistą

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbas mokykloje priskiriamas pirminei sveikatos
priežiūrai.

Pirminė sveikatos priežiūra yra svarbiausia sveikatos priežiūros grandis, sprendžianti
pagrindines mokinių sveikatos problemas.

 

Veikla:

  • Konsultuoja įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais;
  • teikia pagalbą įgyvendinant sveikatos ugdymą įstaigoje;
  • inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant vaikų sveikatos stiprinimo programas; padeda vaikams ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
  • vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams;
  • teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą įstaigoje;
  • esant poreikiui tikrina vaikų asmens higieną; vykdo užkrečiamų ligų ir jų paplitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones;
  • teisės aktų nustatyta tvarka vykdo maitinimo organizavimo priežiūrą.