Kontaktai

Taikos g. 81, LT-05217, Vilnius

rastine@vmbg.lt

(8 5) 242 1611

Ugdymo organizavimas Pradžia » Ugdymas » Ugdymo organizavimas Ugdymo organizavimas Pradžia » Ugdymas » Ugdymo organizavimas Ugdymo organizavimas Pradžia » Ugdymas » Ugdymo organizavimas Ugdymo organizavimas Pradžia » Ugdymas » Ugdymo organizavimas

Ugdymo proceso trukmė 2023–2024 m. m.:

Klasė

Ugdymo proceso pradžia

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė (ugdymo dienomis)

I, II kl.

2023-09-01

2024-06-26

185 (37 sav.)

III kl.

2023-09-01

2024-06-18

180 (36 sav.)

IV kl.

2023-09-01

2024-06-04

170 (34 sav.)

Ugdymo procesas įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą (II dalį) ir vidurinio  ugdymo programas skirstomas pusmečiais:

Klasės

I pusmetis

II pusmetis

I, II kl.

2023-09-01 – 2024-01-31

2024-02-01 – 2024-06-26

III kl.

2023-09-01 – 2024-01-31

2024-02-01 – 2024-06-18

IV kl.

2023-09-01 – 2024-01-31

2024-02-01 – 2024-06-04

Mokinių atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2023-10-30

2023-11-03

Kalėdų

2023-12-27

2024-01-05

Žiemos

2024-02-19

2024-02-23

Pavasario

2024-04-02

2024-04-05

Vasaros

I–II kl. – 2024-06-27

III kl. – 2024-06-19

IV kl. – pasibaigus ŠMM nustatytai BE sesijai

2024-08-31

2024-08-31

Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.

Pamokų laikas:

  1.   8.00 – 8.45
  2.   8.55 – 9.40
  3.   9.50 – 10.35
  4. 11.00 – 11.45
  5. 12.10 – 12.55
  6. 13.05 – 13.50
  7. 14.00 – 14.45
  8. 14.55 – 15.40

2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai.