Kontaktai

Taikos g. 81, LT-05217, Vilnius

rastine@vmbg.lt

(8 5) 242 1611

Ugdymo organizavimas Pradžia » Ugdymas » Ugdymo organizavimas Ugdymo organizavimas Pradžia » Ugdymas » Ugdymo organizavimas Ugdymo organizavimas Pradžia » Ugdymas » Ugdymo organizavimas Ugdymo organizavimas Pradžia » Ugdymas » Ugdymo organizavimas

Ugdymo proceso trukmė 2021–2022 m. m.:

Klasė

Ugdymo proceso pradžia

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė (ugdymo dienomis)

I, II kl.

2021-09-01

2022-06-28

185 (37 sav.)

III kl.

2021-09-01

2022-06-20

180 (36 sav.)

IV kl.

2021-09-01

2022-05-27

165 (33 sav.)

Ugdymo procesas įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą (II dalį) ir vidurinio  ugdymo programas skirstomas pusmečiais:

Klasės

I pusmetis

II pusmetis

I, II kl.

2021-09-01 – 2022-01-31

2022-02-01 – 2022-06-28

III kl.

2021-09-01 – 2022-01-31

2022-02-01 – 2022-06-20

IV kl.

2021-09-01 – 2022-01-31

2022-02-01 – 2022-05-27

Mokinių atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2021-11-03

2021-11-09 (atnaujinta 2021-10-20)

Kalėdų

2021-12-27

2022-01-07

Žiemos

2022-02-14

2022-02-18

Velykų

2022-04-19

2022-04-22*

Vasaros

I–II kl. – 2022-06-29

III kl. – 2022-06-21

IV kl. – pasibaigus ŠMM nustatytai BE sesijai

2022-08-31

2022-08-31

Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.

Pamokų laikas:

  1.   8.00 – 8.45
  2.   8.55 – 9.40
  3.   9.50 – 10.35
  4. 11.00 – 11.45
  5. 12.10 – 12.55
  6. 13.05 – 13.50
  7. 14.00 – 14.45
  8. 14.55 – 15.40

ŠMSM ministro pakeitimo įsakymo dėl Bendrųjų ugdymo planų dokumento nuoroda

V-1924 Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir … (e-tar.lt) 

Ugdymo organizavimas 2021–2022 m. m. (pdf)