Kontaktai

Taikos g. 81, LT-05217, Vilnius

rastine@vmbg.lt

(8 5) 242 1611

PUPP Pradžia » Ugdymas » PUPP PUPP Pradžia » Ugdymas » PUPP PUPP Pradžia » Ugdymas » PUPP PUPP Pradžia » Ugdymas » PUPP

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP)

 

2021–2022 m. m. PUPP tvarkaraštis
2021–2022 m. m. PUPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas