Kontaktai

Taikos g. 81, LT-05217, Vilnius

rastine@vmbg.lt

(8 5) 242 1611

PUPP Pradžia » Ugdymas » PUPP PUPP Pradžia » Ugdymas » PUPP PUPP Pradžia » Ugdymas » PUPP PUPP Pradžia » Ugdymas » PUPP

Informacija apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą

2020–2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas