Kontaktai

Taikos g. 81, LT-05217, Vilnius

rastine@vmbg.lt

(8 5) 242 1611

Informacija Naujienos

KANDIDATAMS, PLANUOJANTIEMS DALYVAUTI PATIKRINIME

Mokiniai, kurie Vilniaus m. savivaldybės el. prašymų sistemoje nepateikė I pusmečio (arba II trimestro) įvertinimų pažymos, konkurse nedalyvauja.

 

PATIKRINIMO DATA: 2024 m. balandžio 18 d. (ketvirtadienis)

PATIKRINIMO LAIKAS:

14.00–15.00 val. – I dalis (lietuvių kalba ir literatūra),

 15.15–16.15 val. – II dalis (matematika)

Informacija mokiniui, planuojančiam dalyvauti Patikrinime:

1) Mokinio Patikrinimo vieta, laikantis asmenų privatumo teisių, paskelbiama gimnazijos interneto svetainėje vmbg.lt  balandžio 17 d. 9 val.

2) Balandžio 18 d. mokinys privalo atvykti į gimnaziją nuo 13.30 iki 13.45 val. ir turėti galiojantį mokinio pažymėjimą (arba asmens tapatybės kortelę, pasą). 

3) Įeidamas į Patikrinimo patalpą mokinys pateikia vykdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Fotografuotas dokumentas – nėra dokumentas.

4) Asmeninius daiktus (IŠJUNGTĄ telefoną, išmanųjį laikrodį, kuprinę, striukę ir kt.) palieka Patikrinimo patalpoje vykdytojo nurodytoje vietoje.

Pastabos:

1) Stojančiųjų artimieji Patikrinimo metu negali būti gimnazijos patalpose.

2) Patikrinimo metu mokinys gali išeiti iš patikrinimo patalpos ne ilgiau kaip 5 min. Išjungtas telefonas lieka kabinete ant suolo.

3) Patikrinimo metu mokinys gali naudotis:

      • rašymo priemonėmis (mėlynai rašančiu rašikliu, pieštuku), trintuku, braižybos įrankiais;
      • skaičiuotuvu be tekstinės atminties, t. y., tokiu, kurio klaviatūra neturi viso lotyniškojo raidyno, o skaičiuotuvo ekrane gali būti matomos viena arba dvi eilutės, iš kurių viena skirta veiksmui užrašyti, kita – atsakymui pateikti.

Tinkamų naudoti skaičiuotuvų pavyzdžiai https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2022/10/Skaiciuotuvu-sarasas.pdf.;

      • nesinaudoja korektūros priemonėmis.

4) Mokiniai šalinami iš Patikrinimo patalpos už trukdymą, nusirašinėjimą, mobiliojo ryšio, kitų informacijos perdavimo ar priėmimo priemonių naudojimą patalpoje ir vykdytojo nurodymų nevykdymą.