Kontaktai

Taikos g. 81, LT-05217, Vilnius

rastine@vmbg.lt

(8 5) 242 1611

Informacija Naujienos

KANDIDATAMS, PLANUOJANTIEMS DALYVAUTI PATIKRINIME

Mokiniai, kurie Vilniaus m. savivaldybės el. prašymų sistemoje nepateikė I pusmečio (arba II trimestro) įvertinimų pažymos, Patikrinime ir konkurse nedalyvauja.   PATIKRINIMO DATA: 2024 m. balandžio 18 d. (ketvirtadienis) PATIKRINIMO LAIKAS: 14.00–15.00 val. – I dalis (lietuvių kalba ir literatūra),  15.15–16.15 val. – II dalis (matematika) Informacija mokiniui, planuojančiam dalyvauti Patikrinime: 1) Mokinio Patikrinimo vieta, laikantis asmenų […]

Informacija Naujienos

Bendri gimnazijos I klasių komplektavimo kriterijai

Formuojamos 7 klasės. Formuojant atsižvelgiama į: įstojusių berniukų ir mergaičių skaičių; II užsienio k. (prancūzų, vokiečių, rusų) pasirinkimą; dorinio ugdymo (etika, tikyba) pasirinkimą. Pagal galimybes atsižvelgiama į mokinio, jo tėvų pageidavimą(-us). Prašymus tėvai ar patys mokiniai gali pateikti užpildę anketą, kurios nuoroda čia (nuoroda bus aktyvi iki 2022 birželio 30 d. 23:59). Priimtų į gimnazijos […]

Informacija Naujienos

Informacija kandidatams, planuojantiems dalyvauti PATIKRINIME į I gimnazijos klasę

Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinimas (toliau – Patikrinimas) į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos I klasę vyks 2022 gegužės 7 d. (šeštadienį). Patikrinimo laikas: 9.00–10.00 val. – I dalis (lietuvių k.), 10.15–11.15 val. – II dalis (matematika). Prašymus Gimnazijai pateikusieji iki 2022-03-31 atsidarę šią NUORODĄ ir prisijungę su Gimnazijos suteiktu kodu sužinos kabinetą ir aukštą, kuriame […]

Informacija Naujienos Projektai

Tarptautinis daugiašalis Erasmus+ projektas TRAIN, ENJOY, ACT IN MUSEUMS – TEAM

Tarptautinis daugiašalis Erasmus+ projektas Train, Enjoy, Act in Museums – TEAM (Projekto Nr. 2020-1-TR01-KA229-094007_3 ) Projekto trukmė 2020–2022 2020 m. lapkričio mėn. Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijoje startavo naujas tarptautinis daugiašalis ERASMUS+ projektas „Mokomės, mėgaujamės ir dirbame muziejuose“ (Train, Enjoy, Act in Museums – TEAM). Projekte dalyvauja 4 šalys partnerės: Turkija, Italija, Danija ir Lietuva. Šio […]