Kontaktai

Taikos g. 81, LT-05217, Vilnius

rastine@vmbg.lt

(8 5) 242 1611

Informacija Naujienos

Bendri gimnazijos I klasių komplektavimo kriterijai

  1. Formuojamos 7 klasės.
  2. Formuojant atsižvelgiama į:
  • įstojusių berniukų ir mergaičių skaičių;
  • II užsienio k. (prancūzų, vokiečių, rusų) pasirinkimą;
  • dorinio ugdymo (etika, tikyba) pasirinkimą.
  1. Pagal galimybes atsižvelgiama į mokinio, jo tėvų pageidavimą(-us).

Prašymus tėvai ar patys mokiniai gali pateikti užpildę anketą, kurios nuoroda čia (nuoroda bus aktyvi iki 2022 birželio 30 d. 23:59).

Priimtų į gimnazijos I klasę mokinių sąrašas.