Kontaktai

Taikos g. 81, LT-05217, Vilnius

rastine@vmbg.lt

(8 5) 242 1611

Informacija

Informacija dėl kontaktinių konsultacijų abiturientams

Kontaktinės konsultacijos, skirtos ruoštis brandos egzaminams, gimnazijos abiturientams gimnazijos patalpose bus organizuojamos pasibaigus pamokoms, t. y. po gegužės 21 d. Būsimų kontaktinių konsultacijų laiką, srautą, vietą dalyko mokytojai suderins su mokiniais. Atskirais atvejais konsultacijos gimnazijos patalpose gali vykti nuo kovo 22 d. laikantis visų karantino saugos reikalavimų ne didesnėms negu 5 mokinių grupėms mokytojui sutarus su mokiniais. Šiuo metu abiturientai, kaip ir […]