Kontaktai

Taikos g. 81, LT-05217, Vilnius

rastine@vmbg.lt

(8 5) 242 1611

Projektai

2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis   Projekto tikslas: didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką Projekto uždavinys: modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai Projektui įgyvendinti skirta: 24 065 118,47 eurų. […]