Kontaktai

Taikos g. 81, LT-05217, Vilnius

rastine@vmbg.lt

(8 5) 242 1611

Gimnazijos renginiai

Antrų klasių mokinių muzikos kūrybinis projektas „Etnografinė Lietuva 2022“

Veidai su kaukėmis…
Karūnos austos ant galvos,
Puošnūs sijonai ir prijuostės,
Baltutės palaidinės, kiklikai ir juostos,
Vaikinams – skrandos, veltos skrybėlės ir austos juostos…
Čia skamba liaudies dainos, trypiama polkutė ar kažkoks ratelis…
„Trijų velnių“, „Kadrilius“, „Kepurinė“ ir kitokie šokiai,
Lietuviškos tarmės turtai, juokingi anekdotai ir patarlės
Antrokų lūpose suskamba prakilniai!
O tiek gerų emocijų ir šypsenų, ir saldaus juoko!
Ir nuotraukų, gražių, spalvingų, juokingų ir rimtų…
Projektas apie Lietuvą, apie senolių žemę,
Regionus ir etnografines tradicijas įvyko!
Manau, tas įspūdis – patirtas, išgyventas –
Antrokams – užsiliks!!!

Muzikos mokytoja ekspertė
Daiva Merkienė